top of page

Kvalitetsniveau A opnået.

Nok er vi et lille børnehus, men m2 har vi nok af, både ude og inde!

Det betyder at vi med vores normering har så mange m2 per barn, at vi opnår kvalitets niveau A.


I Statens Byggeforskningsinstituts anvisning til bygningsreglementet opereres der med kvalitetsniveau A, B og C for plads i daginstitutioner:


  • Kvalitetsniveau C = Vuggestue: min. 3 m2 pr. barn / Børnehave: min. 2 m2 pr. barn


  • Kvalitetsniveau B = Vuggestue: min. 4,5 m2 pr. barn / Børnehave: min. 3,5 m2 pr. barn


  • Kvalitetsniveau A = Som B suppleret med aktivitetsrum


Vorupør Fribørnehus er normeret til 30 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn, dog har der aldrig været så mange børn i huset. Vi har prioriteret at have åbne pladser til tilflyttere, selv med store årgange i huset.

Kvalitetsniveauet fortæller kun noget om antallet af m2 per barn, men sammen med vores tilsynsrapporter og høje personalenormering, fortæller det os at der er alle muligheder for at leve gode børneliv i Vorupør Fribørnehus.


Recent Posts

See All

Generalforsamling

GENERALFORSAMLING I VORUPØR FRIBØRNEHUS Den årlige generalforsamling afholdes TORSDAG DEN 22. FEBRUAR 2024 KL. 18.30 i Vorupør Fribørnehus Vesterhavsgade 15B, Nr. Vorupør, 7700 Thisted Dagsorden i hen

bottom of page