top of page

  Ugerytme og regler    

Ugerytme og regler

 

Der skal gives besked til personalet, hvis barnet kommer senere/tidligere end normalt. 

Aktiviteter ude af huset foregår normalt i tidsrummet 9.00 - 13.00, men kan variere. 

 

HUSK

Navn i tøj og sko.

Sørg altid for, at der er nok rent skiftetøj.
Ryd garderobe og evt. barnevogn om fredagen.

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Struktur i Vorupør Fribørnehus:

Strukturen skal ses ud fra en tanke om at skabe større forudsigelighed for det enkelte barn i hverdagen og for at sikre, at projekterne ikke bliver ”glemt”. Det skal ikke ses som udtryk for, at tingene ligger fast i ufravigelige skemaer, da vi stadigvæk mener, at børn ikke skal styres af et skema, men af lysten til leg og opdagelse. Ligesom at det ikke er ment som noget, der skal tage spontaniteten ud af hverdagen, og der vil derfor altid være åbenhed over for børnenes idéer og forslag.

I Fribørnehuset arbejder vi på den måde, at de forskellige grupper har bestemte dage, hvor vi gør bestemte ting, f.eks.: med turdage, kreative dag m.m.

På den måde sikrer vi, at vi i løbet af en uge, når godt ud i de læringsmål vi har, ude og inde.

 

Ugerytme:

Mandag:          Turdag for nogle grupper.

Tirsdag:           Gymnastiksal/temafordybelse/udeleg

Onsdag:           Gymnastiksal/Temafordybelse/udeleg

Torsdag:          Turdag for nogle grupper/gymnastiksal/temafordybelse

Fredag:             Spontan dag/turdag 

bottom of page