top of page

  Sprog, motorik og udeliv    

Indsatsområder


I Vorupør Fribørnehus har vi udover det til enhver tid gældende pædagogiske arbejde med børn 3 specifikke indsatsområder.
Disse tre er sprog, motorik og ude liv.
Hvert område har tilknyttet en medarbejder, som løbende bliver opkvalificeret indenfor vedkommendes speciale.

 

Sprog:
Her arbejdes både med børn, der har deciderede vanskeligheder omkring de sproglige færdigheder, men også med børn, hvor sproget egentlig er på plads. I det tilfælde arbejdes der så bare med en videreudvikling af sproget ud fra, hvor barnet måtte befinde sig.

 

Motorik:
I den forbindelse arbejdes der med at udvikle det enkelte barns motoriske færdigheder ud fra det trin, barnet befinder sig på. Det vil sige, at vi forsøger at have en kontinuerlig udvikling af barnets motoriske færdigheder i hele den periode, hvor barnet går i Vorupør Fribørnehus. Dette sker primært gennem dagligdags aktiviteter, både udendørs og indendørs.

 

Udeliv:
Vi er rigtig mange timer udenfor og bruger både legeplads, klitterne, strande og skoven, som er beliggende i umiddelbar nærhed af børnehuset. Vi kan også bruge den ”gamle” skoles boldbaner, m.m. De fleste vuggestuebørn sover desuden også ude i barnevogne. 

bottom of page