top of page

  Dags- og ugerytmer    

Grundlæggende dags- og ugerytme

 

                                                                Uge rytme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur i Vorupør Fribørnehus:

Strukturen skal ses ud fra en tanke om at skabe større forudsigelighed for det enkelte barn i hverdagen og for at sikre, at projekterne ikke bliver ”glemt”. Det skal ikke ses som udtryk for, at tingene ligger fast i ufravigelige skemaer, da vi stadigvæk mener, at børn ikke skal styres af et skema men af lysten til leg og opdagelse. Ligesom at det ikke er ment som noget, der skal tage spontaniteten ud af hverdagen, og der vil derfor altid være åbenhed over for børnenes idéer og forslag.

I Fribørnehuset arbejder vi på den måde, at vi har bestemte dage, hvor vi gør bestemte ting, f.eks.: med turdage, kreative dag, gymnastiksal m.m.

På den  sikrer vi, at vi i løbet af en uge, når godt ud i de læringsmål vi har, både ude og inde.

 

Dagsrytme

bottom of page