top of page

  Støtteforening    

Støtteforeningen for Vorupør Fribørnehus

 

Støtteforeningen for Vorupør Fribørnehus blev dannet den 8. oktober 2015. Foreningens formål er blandt

andet, gennem forskellige arrangementer, at samle penge ind til oplevelser, læringsprocesser samt inventar

og produkter til forbedringer af børnenes dagligdag.

Udover arrangementerne har støtteforeningen en række medlemmer, der årligt betaler et selvvalgt

kontingent.

Ved større projekter vil støtteforeningen forsøge at søge midler hjem fra forskellige fonde.

Støtteforeningen yder ikke bidrag til den daglige drift i fribørnehuset, og det er bestyrelsen for

fribørnehuset der søger andel i støtteforeningens midler.

Støtteforeningen samler midler ind ved følgende arrangementer:

  • Cykelrally– hvor alle interesserede indsamler så mange penge som muligt på 1 time

  • Tombolasalg – frivillige hjælper bestyrelsen for Kræmmermarkedet med opstilling/nedtagning. Derudover har støtteforeningen tombolaen ved kræmmermarkedet

  • Julemesse – frivillige sælger lodder, og oplyser om støtteforeningens arbejde på en stand

  • Salg af amerikansk lotteri til juletræsfesten – støtteforeningen sælger lodder, og gevinsterne er bl.a. sponseret af forskellige virksomheder

 

Udover afholdelse af arrangementerne, har støtteforeningen en indsamlingsboks ved flaskeautomaten ved MENY. Her kan kunder aflevere deres flaskebon til støtteforeningen.

Hvis du ønsker at blive medlem af Støtteforeningen for Vorupør Fribørnehus, kan du kontakte formand Michelle på michelle-rysgaard@hotmail.com / telefon 60 13 89 05

Hvis du har lyst til at give et enkeltstående økonomisk bidrag, kan du kontakte kasserer Naja Østergaard på

tlf.nr. 24 64 16 18 eller på mail naja_sm_oestergaard@hotmail.com

Støtteforeningens bestyrelse består af:

Formand: Michelle Rysgaard

Næstformand: Stefan Bislev

Kasser/sekretær og suppleant: Naja Østergaard

Bestyrelsesmedlem: Maria Kristensen

Bestyrelsesmedlem: Cecilie Larsen

Bestyrelsesmedlem: Mathias Foot

Suppleant: Kirsten Agesen

 

 

 

 

 

 

 

Det er også muligt at udfylde en støtteaftale og aflevere denne ved en af støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer.

Se støtteforeningens omdelte brochure 

Se støtteforeningens mange sponsorer 

Denne funktion er på vej!

Kontakt Støtteforeningen

Nørre Vorupør | 7700 Thisted I chrijen@hotmail.com

Tel: + 45 61 68 99 76

Sucess! Besked modtaget.

bottom of page